Rondreizende tentoonstelling Vlasparlee

In april 2009 werd het startschot gegeven voor een rondreizende tentoonstelling die de verschillende gemeenten in de Leie- en Mandelstreek aandoet. Deze tentoonstelling bestaat uit eenvoudige demonteerbare modules, ingevuld met audiovisueel materiaal, illustraties en historische artefacten. Er wordt geopteerd om de modules te plaatsen op locaties die door uiteenlopende groepen mensen gefrequenteerd worden, zoals de gemeentelijke bibliotheek, de dorpsschool, het parochiecentrum, culturele centra enzovoort.

Deze tentoonstelling brengt het leven zoals het was, ongezouten en door de ogen van de vlassers zelf. Aan de hand van hun commentaren, anekdotes en bedenkingen maakt de bezoeker kennis met de dagelijkse werkomstandigheden, het gangbare taalgebruik, de rituelen, praktijken én het bruisende sociale leven binnen de vlassergemeenschap. Via deze originele, persoonlijke kijk op een brok onontbeerlijke economische geschiedenis worden tevens de fundamenten van de regionale identiteit – eigenwijs ondernemerschap verknocht aan eigen huis en haard – blootgelegd. De tentoonstelling wordt op 2 april feestelijk geopend in het Vlasmuseum te Kortrijk.

Wanneer en waar?