Er zit een vlasherel in mijn hart. Ik vind dat iets moois. Ik heb het vlas altijd graag gezien!

(Paul Dekeyser, °1928)

 

Vanaf de 19de eeuw ontwikkelde zich aan de boorden van de Leie en de Mandel een erg aparte en typerende nijverheid. Deze vlasindustrie zette de streek rond Kortrijk op de wereldkaart, herschiep het landschap ingrijpend en bracht een ongekende welvaart naar de regio. Meteen wordt duidelijk hoezeer het vlas heeft bijgedragen tot de historische identiteit van Zuid-West-Vlaanderen. De bloeiperiode, waarin vele duizenden mensen in het vlas hun broodwinning vonden, ligt al enkele decennia achter ons. We willen dan ook zo snel mogelijk de persoonlijke herinneringen van de resterende getuigen registreren. Door middel van 35 gefilmde interviews worden deze mémoires voor het nageslacht bewaard en ontsloten.

Op die manier komen we meer te weten over de dagelijkse werkomstandigheden van de vlassers, het gangbare taalgebruik, de vette en de magere jaren, de rituelen op de maandagse vlasbeurs, de kledij van de botenkoper en het bruisende caféleven. Met andere woorden: via deze zoektocht naar het mondelinge vlaserfgoed, herleeft ook de ruimere sociale geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen.

Met erg diverse ontsluitingsinitiatieven wekken we de beklijvende verhalen van de vlassers terug tot leven en brengen we de sociale, geografische en historische diversiteit van de vlasgemeenschap "sprekend" aan de man. Sinds april 2009 brengt een rondreizende tentoonstelling de verhalen van de vlassers naar de verschillende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Later dat jaar verschijnt er ook nog een dvd. Deze website geeft praktische en inhoudelijke toelichting bij deze initiatieven, en licht al een tip van de sluier...

Vlasparlee - een verleden in het vlas from Centrum Agrarische Geschiedenis on Vimeo.