Dit project is tot stand gekomen dankzij de steun van verschillende partners. Verschillende organisaties en instellingen die het vlaserfgoed, vanuit hun eigen werkdomein, een warm hart toedragen. Met hun expertise, omkadering en financiële steun willen ze via “Vlasparlee” het resterende vlaspatrimonium van de streek opnieuw onder de aandacht te brengen. De levendige verhalen van de gewezen vlassers herinneren immers aan het belang van de vlasnijverheid voor de identiteit van Zuid-West-Vlaanderen. Op die manier overstijgt dit project zijn puur ‘historische waarde’. Vlasparlee beoogt immers ook bruggen te bouwen en te versterken tussen de lokale bevolking, het verenigingsleven en de lokale politiek. Een sociale cohesie gestoeld op een gemeenschappelijk vlasverleden.


Vlaamse Gemeenschap

Provincie West-Vlaanderen

Vlasmuseum

Overleg Cultuur

Erfgoedcel Kortrijk

Stad Kortrijk

Algemeen Belgisch
Vlasverbond

Vriendenkring
Nationaal Vlas Kant & Linnenmuseum

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw


 

Links