Buiten aan de boerderijen lagen verkoolde lichamen. Ook in de roterijen vonden heel wat Belgische soldaten de dood. Die rootputten dat waren rattenvallen! Ze geraakten er niet meer weg!

(Noël Lefebvre, °1929)

Vlas en oorlog

De slag om de Leie (mei 1940)

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland België binnen. Na een snelle opmars arriveerde de Wehrmacht op 23 mei aan de Leie. De restanten van het Belgische leger verschansten zich aan de overzijde van de rivier en wilden zo een Duitse oversteek beletten. De bevolking langs de Leie, merendeel vlassers, zaten als ratten in de val.

De slag om de Leie zou vier dagen duren. Terwijl Ardeense Jagers de Duitsers onophoudelijk onder vuur namen, bombardeerde de Luftwaffe hun stellingen. De Belgische soldaten zochten beschutting in boerderijen, rootkamers en zwingelkoten. Sommigen mengden zich onder de bevolking door de vuile werkkledij die ze in de roterijen vonden aan te trekken. Op de avond van 27 mei werd de situatie voor de Belgen uitzichtloos. Maar vooraleer hun posities aan de Duitsers over te leveren, staken ze de vlasschuren in brand: het kostbare vlas mocht niet in handen van de bezetter vallen!

Een jeugd in het vlas

Vlas en oorlog

De slag om de Leie (mei 1940)

Een gouden tijd (1939-1953)

Werkweigeraars en verzet

Arbeidsomstandigheden

Handel en vlasmarkt

Vlasbeurs

Sociaal leven

Neergang en reconversie

 

Getuigenissen