Er is niemand die meer gewroet heeft dan de vlasser!

(Georges Velghe; °1922)

Arbeidsomstandigheden

Hard labeur

In het vlas werken was erg zwaar. Het vergde een sterk gestel en een ijzeren wilskracht. De vlassers klopten lange dagen in vaak onhygiënische omstandigheden, worstelend met het stof en getart door onstuimig weer. Bovendien konden de opbrengsten van deze noeste arbeid, door de onvoorspelbare prijsschommelingen op de vlasmarkt, erg tegenvallen.

Van ’s morgens tot ‘s avonds, voorovergebogen op de vlaschaard, zwetend in het stof rond de zwingelmolen of wroetend met zware bundels vlas in de weeë geur van het rootsop: steeds was de vlasser in de weer. Heel wat onder hen hadden dan ook last van de “stofbuk”, een longkwaal veroorzaakt door het fijne stof.

Maar de vlassers klaagden niet snel: ze namen de bluts met de buil. Zeker in slechte tijden was de solidariteit binnen de sector bijzonder groot. Uit liefde voor het vlas?

Een jeugd in het vlas

Vlas en oorlog

Arbeidsomstandigheden

Hard labeur

Op de roterij

Op slijtcampagne

Herenleven van de verzenders

Staking van 1955

Handel en vlasmarkt

Vlasbeurs

Sociaal leven

Neergang en reconversie

 

Getuigenissen